program festivalu

pro veřejnost:

pátek 22. 5. 2020

14.00-17.00Výtvarná dílna paní Formánkové
16.00-17.30Kejklířské vystoupení Kejklíře Vojty

sobota 23. 5. 2020

10.00-11.00Maňáskové divadlo Navlnce - Pošťácká pohádka
11.00-12.00ELMAVIA - tvořivá dílna s autorským čtením
14.00-17.00Výtvarná dílna paní Formánkové
15.00-18.00Jiří Šebesta - Tajuplný svět deskových her
přednáška + dílna + hrací odpoledne

Program je v přípravě, změna programu vyhrazena.

pro odbornou veřejnost
(pro pedagogy, nutné se přihlásit předem):

pátek 22. 5. 2020

15.00
Ludmila Chudobová: Bordelář a Překlep

Můžete se těšit na dvě modelové čtenářské lekce s prvky tvořivosti, humoru a relaxace lehce využitelné v hodinách českého jazyka na prvním i druhém stupni, které zábavnou formou podpoří fantazii a předvídání u dětí při práci s poezií i prózou. Vyzkoušíme prakticky ověřený postup práce s básnickými pojmy a ilustracemi. S sebou si odnesete několik praktických postřehů pro práci s textem během přípravy žáků na dětský sólový přednes.

(Mgr. Ludmila Chudobová učí na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní. Je lektorkou Tvořivé školy. Do hodin českého jazyka zařazuje pravidelně dílny čtení už více než 10 let. Aktivně se podílí na přípravě projektů zaměřujících se na čtenářskou a finanční gramotnost. Její žáci slaví úspěchy na přehlídkách dětských sólových recitátorů.)

16.00
Alena Horská: Čtení s nečtenáři

Seminář je určen pro ty, kteří pracují s dětmi - nečtenáři nebo začínajícími čtenáři. Společně si vyzkoušíme několik možných způsobů, jak pracovat s knihami a texty. Budeme se zamýšlet nad rozdíly při "čtení dětem" a "čtení s dětmi" a vzájemně si vyměníme tipy na zajímavé knížky pro děti.

(Mgr. Alena Horská učí na základní škole v Dobroníně u Jihlavy, již dlouhá léta se věnuje ve své výuce Dílně čtení. Je lektorkou RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Se svými kolegy vytváří spoustu projektů pro celý 1. stupeň i pro celou školu.)

17.00
Veronika Peslerová: Dětské knihy a čtenářství

Kde nacházet a vyhledávat kvalitní literaturu pro děti a mládež? Jak se orientovat v nepřeberném množství knižní produkce? Zajímavé knižní počiny posledních let. Ukázka básnických, naučných i beletristických knih, které lze velmi dobře využít při práci (nejen) na 1. stupni ZŠ (popř. i pracovní listy přímo k těmto knihám). Ukázka knih inspirujících ke tvořivému psaní.

(Mgr. Veronika Peslerová vystudovala Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Několik let pracovala jako vedoucí dětského oddělení, poté jako ředitelka Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Momentálně na rodičovské dovolené se čtyřmi dětmi, nejstaršího syna vzdělává doma v rámci domácího vzdělávání (5. třída). Absolventka základního i pokračujícího kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Lektorka kurzů a workshopů v oblastech: dětské čtenářství, literatura pro děti a mládež, kritické myšlení. Autorka inspiračního blogu: https://pesleri.blogspot.com.)

Zájemci o odborné přednášky se mohou hlásit na topinkoval@seznam.cz